Політика конфіденційності

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє по відношенню всієї інформації , котру Інтернет-ресурс «Marinero», розміщений за адресою - mrnro.com, може отримати про Користувача під час його користування сайтом, програмами та продуктами сайту.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1 В справжній політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:
1.1.1. «Адміністрація сайту» – уповноважені працівники сайту, котрі діють від імені Marinero, організовують і здійснюють обробку даних, а також визначають ціль обробки персональних даних, склад персональних даних, котрі підлягають обробці, дії чи операції, що здійснюються з персональними даними
1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо чи опосередковано певній чи визначеній фізичній особі (суб`єкту персональних даних). 
1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) чи сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації чи без використання таких засобів, включаючи збір, запис, систематизацію, накопиення, збереження, уточнення (оновлення, зміни) , витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов`язкове для дотримання Адміністратором чи іншою особою, котра отримала доступ до персональних даних, не допускати їх поширенню без погодження з суб`єктом персональних даних чи наявності іншої законної підстави.
1.1.5. «Користувач сайту Marinero» – особа, котра має доступ до Сайту шляхом мережі Інтернет і, котра використовує Сайт. 
1.1.6. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, що залишений веб-сервером і зберігається на комп`ютері користувача, которий веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку певного сайту. 
1.1.7. «IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп`ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Використання Користувачем Інтернет-магазину означає його погодження зі справжньою Політикою конфіденційності і умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У випадку непогодження з умовами Політики конфіденційності, Користувач має припинити користування сайтом. 
2.3. Справжня політика конфіденційності застосовується тільки до сайту Marinero. Сайт не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на котрі Користувач може перейти за посиланням, доступним на сайті Marinero.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту.  

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1. Справжня Політика конфіденційності  встановлює обов`язки Адміністраціі сайту щодо нерозголошення і забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, котрі Користувач надає за запитом Адміністрації сайту під час запису на програму навчання чи при здійсненні бронювання послуг. 
3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках справжньої Політики конфіденціності, надаються Користувачем шлахом заповнення реєстраційної форми на Сайті Marinero і містять наступну інформацію:
3.2.1. ПІП Користувача;
3.2.2. контактний телефон Користувача;
3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);
3.3. Сайт захищає дані, которі автоматично передаються під час процесу перегляду рекламних блоків та під час відвідування сторінок, на яких встановлений статичний скрипт системи ("піксель"):
- IP адреса;
- інформація із cookies;
- інформація про браузер (чи іншу програму, котра здійснює доступ до показу реклами);
- час доступу;
- адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
- реферер (адреса попередньої сторінки).
3.3.1. Відключення cookies може стати причиною неможливості доступу до частин сайту, котрі потребують авторизації.
3.4. Будь-яка інша персональна інформація, не зазначена вище, підлягає надійному збереженню і нерозповсюдженню, за виключенням випадків, передбачених в п.п. 5.2. и 5.3. справжньої Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА 
4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати за цілями: 
4.1.1. Ідентифікація Користувача, зареєстрованого на сайті, для оформлення замовлення послуги дистанційним способом з  Marinero.
4.1.2. Надання Користувачу доступу до персоналізованих ресурсів Сайту 
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв`язку, включаючи напрям повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів та заявок від Користувача.
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для гаранту безпеки та попередження шахрайства.
4.1.5. Підтвердження правдивості і повноти персональних даних, що надаються Користувачем. 
4.1.6. Надання Користувачу за його згодою, спеціальних пропозицій, інформації стосовно вартості, Предоставления Пользователю с его согласия, специальных предложений, информации о ценах, розсилки новин та інших відомостей Сайту.
4.1.7. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача. 

5. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмежень у термінах, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням способів автоматизації чи без використання таких способів.  
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту може передавати дані третім особам, в тому числі, операторам електрозв`язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, здійсненого на Сайті «Marinero».
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставі та в порядку, визначених законодавством України. 
5.4. При втраті чи розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача щодо втрати чи розголошення персональних даних. 
5.5. Адміністрація сайту приймає необхідні організаційні та технічні рішення для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного чи випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб. 
5.6. Адміністрація сайту, разом з Користувачем,  здійснює всі необхідні міри щодо попередження збитків чи інших негативних наслідків, що можуть бути викликані втратою чи розголошенням персональних даних Користувача. 

6. ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Користувач зобов`язаний:
6.1.1. Надати інформацію щодо персональних даних, що необхідна для користування Сайтом Marinero.
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію щодо персональних даних у випадку зміни даної інформації.
6.2. Адміністрація сайту зобов`язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно з метою, вказаною в п. 4 справжньої Політики конфіденційності..
6.2.2. Забезпечити збереження конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, за виключенням  п.п. 5.2. і 5.3. справжньої Політики конфіденційності.
6.2.3. Вживати заходи обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно порядку, що, зазвичай, використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті. 
6.2.4. Здійснити блокуваннЯ персональних даних, що стосуються певного Користувача, з моменту звернення чи запиту Користувача чи його законного представника, чи уповноваженого органу щодо захисту прав суб`єктів персональних даних на період перевірки, у випадку виявлення недостовірних персональних даних чи неправомірних дій. 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Адміністрація сайту, не виконавши свої обов'язки, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем, в зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, згідно законодавства України, за виключенням випадків, передбачених  п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. справжньої Політики конфіденційності.
7.2. У випадку втрати чи розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація: 
7.2.1. стала публічною до її втрати чи розголошення;
7.2.2. була отримана від третьої сторони до момента її отримання Адміністрацією Сайту;
7.2.3. була розголошена за згодою користувача.

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
8.1. До моменту звернення до суду з позовом щодо суперечки, котра виникає між Користувачем сайту Інтернет-магазину і Адміністрацією сайту, обов'язковим є надання письмової претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання суперечки). 
8.2. Користува претензії протягом 30 календарних днів з моменту отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії. 
8.3. У випадку недосягнення згоди,  спір буде переданий на розгляд в судовий орган, згідно діюого законодавства України. 
8.4. До справжньої Політики конфіденційності і відношення між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується діюче законодавство України. 

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
9.1. Адміністрація сайту може вносити зміни в справжню політику конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності поинає діяти з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачене новою редакцією Політики конфіденційності. 
9.3. Всі пропозиції и питання щодо справжньої Політики конфіденційності варто повідомляти в розділі "КОНТАКТИ".
9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою  /privacy/